Pedagógusképzések – TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0175

Projekt neve: Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje pedagógiai kultúrájának korszerűsítése

Azonosító:TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0175

A projekt leírása: Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Kedvezményezet neve és elérhetősége: Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje 6793 Forráskút Jókai u. 32.

A projekt megvalósításának időtartama: 2010.07.01.- 2012.09.30

Az Európai Unió Szociális Alapja és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 12.000.000,-Ft

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.

Honlap: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134-Budapest, Váci út 45. „C”

http://www.esza.hu

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2009-ben meghirdetett pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázatra Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje is benyújtotta pályázatát, melyet támogatásra érdemesnek ítéltek, így 15 685 150 Ft Európai Uniós támogatást nyert az intézmény a nevelőtestület négy tagjának képzésére.

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. 07 .01., befejezése pedig 2012. 09. 31. A pedagógusok 2010 márciusában jelentkeztek a felsőoktatási intézményekbe, majd sikeresen felvételiztek és 2010 augusztus-szeptember hónapokban beiratkoztak és megkezdték tanulmányaikat.

  1. július 1-től megkezdte tevékenységét a projekt menedzsmentje is: projektmenedzser: Sápi Zoltán,

pénzügyi vezető: Illés Gézáné.

Az elnyert támogatásból a tantestület négy tagja az alábbi képzéseken vesz részt:

  1. Rácz Posztós Helga: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara:

MA tanár – gyógy testnevelő 3 féléves képzés.

  1. Tóth Katalin: SZTE-JGYPK közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak, szakvizsgát adó 4 féléves képzés.
  2. Sárközi Emília: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai értékelés és mérés tanára, 2 féléves képzés.
  3. Szolnoki Tünde: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi mesterképzési szak 4 féléves képzés.
  4. augusztus 28-án intézményi tanévnyitó értekezlet keretében zajlott a projektindító rendezvény.  Szeptembertől megkezdődtek a konzultációk, képzések.  A pályázat a résztvevők minden kiadását fedezi, sőt a tanulmányaik idejére 50 %- os munkaidő-kedvezményt kapnak, az őket helyettesítő pedagógusok bére is a pályázatból finanszírozható. Beszerzésre kerültek a képzésben résztvevők számára hordozható számítógépek is.

A pályázat keretében olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják. A pályázat célja az is, hogy a regionális operatív program keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak az oktatás minőségének javulásához.

Sápi Zoltán projektmenedzser

Szórólap

Szórólap

C típusú információs tábla Forráskúton

Kategóriák: Pályázatok