Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00394

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskolában

Szerződött támogatás összege: 40 015 555 Ft

Támogatás mértéke: 100%

2019. december 31-ig befejeződött a projekt, melynek keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések: A forráskúti intézményben szükségessé vált a tornaterem ajtajának tartós kivitelű acéllemez ajtóra való kicserélése és egy kisebb szabadidős sportcélú terem parkettájának javítás, a csólyospálosi tagintézményben a balesetveszély elkerülése érdekében a parketta felújítása történt meg a tornateremben. Mindhárom településen sporteszközök beszerzése valósult meg.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása:

A csólyospálosi feladatellátási helyen a bejárati ajtók korszerű nyílászárókra történő cseréje; 2 tanteremben a falak védelme érdekében fenyőlambéria kialakítása 2 tanteremben pedig az elhasználódott parketta felújítása történt meg. A forráskúti feladatellátási helyen 6 tanterem falainak glettelésére, festésére, 3 tanterem elhasználódott parkettájának felújítására került sor. Üllésen a Radnai utcai épület fűtésrendszerének felújítása valósult meg új kazán beépítésével, a Dorozsmai utcai épületben 3 tanterem parkettájának felújítása történt meg.  

Tanári szobák felújítása: az üllési tagintézményben a nevelői szobákban valósult meg az elhasználódott parketta felújítása, Forráskúton pedig a tanári szoba bútorzatának cseréje történt meg.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan a három település feladatellátási helyein többek között 258 tanulói asztal, 354 tanulói szék, 18 db tároló szekrény és az üllési tagintézmény természettudományos szaktantermének laborasztalainak cseréje is megvalósult.

Kategóriák: Pályázatok