(a járványügyi helyzetre tekintettel online osztjuk meg)

A mellékelt tájékoztatót Baloghné Zádori Tamara hitoktató készítette, melyhez a Váci Egyházmegye által készített kisfilmet is javasoljuk megtekinteni!

A leendő első osztályos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor írásban kell nyilatkozniuk, hogy valamely egyház által megszervezett hit- és erkölcstanórát választ-e a gyermeke számára, vagy etikaórát. A többi osztály tanulóinak szülei 2021. május 20-ig hozhatják meg döntésüket e tekintetben, szintén írásban, nyilatkozat formájában. Ha a szülő nem tesz írásbeli nyilatkozatot, akkor a gyermek etikaoktatáson fog részt venni a 2021/2022-es tanévben.

A szülő választását tanév közben nem változtathatja meg. Tanév végén átjelentkeztetheti gyermekét másik csoportba, ha szándékát május 20-ig írásban közli az intézménnyel és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Intézményvezetés

Hit-es-erkolcstan-tajekoztato1

plakat_hittan_20211

Kategóriák: Hírek