Tisztelt Szülők!

Hit- és erkölcstan tájékoztató a 2017/2018. tanévre vonatkozóan
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának
megszervezéséről szóló tájékoztató napot kell kijelölni. A tájékoztató napot az
EMMI rendelet 182/A.§ (1)-(2) bekezdésének megfelelően 2017. március 1-14.
között szükséges lebonyolítani.
Az iskolai hit-és erkölcstan tantárgyról szóló tájékoztató a 2017/2018-as tanévre
vonatkozóan az alábbi időpontban kerül megrendezésre:
A tájékoztató a 2017/2018-as tanévben valamennyi 1-8. osztályt kezdő tanulót
érinti.

Forráskút 2017. február 28.

Sápi Zoltán
intézményvezető