Tisztelt Szülők!

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontja: 2017. április 20-21. (csütörtök-péntek)  8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor hozni kell az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát és a szülő személyi igazolványát
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, nem magyar állampolgár esetén –regisztrációs igazolás/tartózkodási kártyát kell bemutatni.
  • nyilatkozni szükséges a közös szülői felügyelet gyakorlásáról
  • nyilatkozni szükséges az Etika/ Hit- és erkölcstan oktatásról

A diákigazolvány igényléséhez hozzák magukkal az okmányiroda által kiadott fényképes adatlapot is!

A tanuló felvételéről az általános iskola igazgatója a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt A felvételről, vagy elutasításról szóló határozatot az iskola igazgatója 15 napon küldi meg a szülő részére

Forráskút, 2017. március 10.

Sápi Zoltán

intézményvezető

Kategóriák: Hírek

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatár helyőrzője