Édes Erdély

Erdély emlékei meséinkben, mondáinkban, a magyar irodalomban

tematikus útvonalú program

– Előkészítő foglalkozás 2018.05.09:

Prezentációkkal, történetek dramatizálásával, az ismeretanyagok kooperatív technikákkal csoportokban való feldolgozásával az érdeklődés felkeltése, az építészeti stílusok, történelmi, irodalmi, földrajzi vonatkozások megismertetése a kirándulás helyszíneihez kapcsolódóan. Cél az is, hogy a három iskola diákjai megismerjék egymást, hatékonyan tudjanak együttműködni, a játékos feladatok gátlásokat oldó erejével az önbizalom, tolerancia erősítése.

– 1. nap 2018.05.21.

Aradon, a vesztőhelyen saját koszorút helyeztek el a gyerekek és a csólyospálosi csoport műsorral emlékezett a hősökre.

Déván  a felvonó nem működött így gyalogosan mentünk fel és gyönyörködtünk a szép tájban. Fent a várban egy előre felkészült tanulói csoport ismertette a vár történelmi, irodalmi vonatkozásait, a hozzá kapcsolódó balladát (Kőmíves Kelemen). A tanulók élvezték, hogy a várhoz gyalog mentünk fel közben.

Vajdahunyadon a várban a forráskúti csoport ismertette a vár történetét a Hunyadi családhoz fűződő legendákat. A várat csoportmunkában fedeztük fel megadott szempontok alapján (alaprajz, a vár helyiségei, azok funkciója). A rajz és történelem órán korábban megszerzett ismereteket rögzítettük a látottak és hallottak alapján.

Nagyenyedre este érkeztünk a szálláshelyünkre, birtokba vettük, és egy kellemes vacsorát fogyasztottunk el. Ezt követően sétáltunk a településen, melyben szállásadónk segített.  Nagyenyed nevezetességeinek és a történelmi, néprajzi emlékek megismerése Kónya Tibor lelkész magával ragadó vezetésével  (Bethlen Gábor Kollégium,  Református vártemplom) kellemes hangulatban telt.

– 2. nap 2018.05.22.

Kolozsvár Torda

A napot a sóbányászati múzeumban kezdtük. A bányát idegenvezető mutatta be. A szakértői magyarázat az ismeretek elmélyítését segítette. A bányászat története a technika tantárgy tantervi követelményei között is szerepel.

Kolozsvár: Kolozsvári sétánkat a Házsongárdi temetőben kezdtük, megemlékezve itt nyugvó nagyjainkról. Elszavalta egy tanulónk Áprily Lajos: Tavasz a Házsongárdi temetőben című versét. Ezt követően megnéztük Mátyás király lovasszobrát és a  Szent Mihály templomot. Mi is ámultunk a gótika remekén. Azután Mátyás szülőházánál elmesélték a mondát az igazságos királyról (Mátyás király és a kolozsvári bíró), felolvastuk a kapu mellett található tábla feliratát.

Délután a Tordai hasadékban túráztunk. A helyhez fűződő Szent László legendát és a hely valóságos geológiai kialakulását a forráskúti tanulók ismertették a többiekkel. Sokat beszélgettünk séta közben, jót derültünk például az elásott gumicsizmán. A hidakon átkelve néhányan kevésbé voltak bátrak. A szakadékba zuhant Nagy László emléktáblájánál ismét felhívtuk a figyelmet a felelősségteljes viselkedésre, egymás testi épségének óvására.

Este közös tánc flashmob?

– 3.nap 2018.05.23.

Torockó faluban először a Sebesi Pál Általános Iskola hetedikeseit látogattuk meg, majd a falu  megtekintése után túrát tettünk  a fekvő óriáshoz, a Székelykőre, közben megfigyeltük vezetőnkkel a növény- és állatvilágot a magassági növényövek elhelyezkedését.  Felhívtuk tanulóink figyelmét a  helyi természeti képződményekre, azok szépségére és megbecsülésére, megóvására.  A Székelykő legendájának elmesélése a ruzsai csoport tolmácsolásában történt. Égtájakat próbáltunk meghatározni, szélirányt megállapítani. Mivel volt, aki nehezebben bírta a felfelé utat, a kitartás, a tolerancia, az együttműködés és segítés is igen nagy hangsúllyal került elő ezen a délelőttön. Végül mindenkinek sikerült meghódítani a csúcsot, a faluba a délutáni órákban értünk vissza.

Torockószentgyörgy faluban, Brassai Sámuel, erdély polihisztorának szülőházát jelző emléktáblánál emlékeztünk. A kijelölt csoport ismertette Brassai Sámuel életét, munkásságát és a közeli vár történetét.

Este a Foci

– 4.nap 2018.05.24.

Marosvásárhelyen a belvárosban sétáltunk a Rózsák terén, rajz órán már tanult- különböző építészeti stílusokat megfigyeltük, jellegzetességeit bemutattuk, rögzítettük. Majd a Kultúrpalotát látogattuk meg, a kiállítások mellett a koncertteremben egy zenekari próbába is belehallgattunk. Ellátogattunk a két zseniális matematikus, Bolyai Farkas és fia János szobrához és a róluk elnevezett líceumhoz is. Ezt követően jutott szabadidő a gyerekeknek, hogy jobban elmélyüljenek a város szépségeiben.

Sétát tettünk Segesvár óvárosában, amely a világörökség része, megtekintettük az Óratornyot, Szent Miklós-templomot, felsétálunk a 172 fokos Diáklépcsőn. Az előzetesen az internetről összegyűjtött információkat a gyerekek megosztották a többiekkel az adott helyszíneken. Az ódon falak, az óratorony méltósága mintha mindannyiunkat visszarepített volna az időben. Egy kis időre valamennyien részeseivé váltunk az 1848-49-ben zajló eseményeknek. A következő március 15-i ünnepséghez már biztosan másként viszonyulnak, mint azok a társaik, akik nem jártak még ezen a helyszínen.

Megkoszorúztuk Héjjasfalva közelében a Petőfi emlékhelyet, majd egy tanuló elszavalta Petőfi Egy gondolat bánt engemet című versét, amely mindannyiunkat meghatott és meghallgathattuk Petőfi eltűnésének körülményeiről egy kiselőadást is.

Este munkafüzeteinket és tesztlapokat töltöttük ki.

– 5.nap 2018.05.25.

Körösfőn megnéztük a Református templomot és a kijelölt csoport beszámolt róla. A gyerekeknek jutott idő arra, hogy  megcsodálják és vásároljanak erdélyi kézműves alkotásokat.

Bánffyhunyadon a cifra palotákat a buszból tekintettük meg. Létrejöttükről a kijelölt csoport mesélt. A ruzsai csoport ismertette a Királyhágó legendájának történetét és valós kialakulásának rejtelmeit is megosztották velünk. A gyerekek gyönyörködtek a szép tájban, amelyet fotókkal is megörökítettek.

Nagyszalontán leparkoltunk a Csonka-toronynál, majd elsétáltunk az Arany János Emlékmúzeumhoz. Itt az Arany János szüle. Felelevenítettük az otthon már elolvasott Móra elbeszéléseket (Szalonta falai; A szalontai kovács).  Volt akiben most tudatosult, mit jelent a címekben szereplő „szalonta”. Arany János kötődését Nagyszalontához tanulói kiselőadásban dolgoztuk fel. Totó segítette az elhangzottak rögzítését (páros munka). Megtekintettük Arany János, Bocskai, Kossuth Lajos, Móra Ferenc szobrait.

– Értékelő óra tervezett tematikája 2018.05.31:

Játékos csoportos vetélkedő és prezentációk (fényképek, videók felhasználásával) keretében a meglátogatott helyek felidézése, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek rendszerezése. Értékelés a tanári tapasztalatok, és a tanulói munkalapok alapján.

– Fakultatív program: Témanap 2018.06.04

A fakultatívan vállalt témanapot június 4-én, a nemzeti összetartozás napján tartottuk, ennek nem csak a kiránduláson résztvevő gyerekek, hanem az egész diákság részese volt. Célunk volt, hogy a gyerekek mellett a szülők is ízelítőt kapjanak az átélt eseményekből. Délelőtt a tanítási órákon Erdély volt a téma. Ezt követte a történtek áttekintése, az élmények ismertetése fogalmazások, mesék, versek és prezentációk segítségével a szülőknek is. Ezzel egyidőben az iskola aulájában fotó- és rajzkiállítás tekinthettek meg az érdeklődők. A napot egy vetélkedő zárta, melyben az utazáson részt vett és az itthon maradt gyerekek vegyes csapatokat alkotva játékos feladatokon (történelmi, művészettörténeti totó, irodalmi kvíz, szituációs játék stb.) keresztül adtak számot Erdéllyel és az ott élőkkel kapcsolatos ismereteikről.

Videódokumentáció

Sajtómegjelenés

Kategóriák: Határtalanul