A

HAT-18-01-0348 pályázati azonosítójú

„Erdély emlékei meséinkben, mondáinkban, a magyar irodalomban” című

tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat beszámolója

Előkészítő foglalkozás 2019.05.16

Fotódokumentáció

A tanulók előzetesen felkészültek, prezentációkat készítettek az érintett nevezetességek, híres emberek bemutatására, (építészeti stílusok, történelmi, irodalmi, földrajzi vonatkozások) valamint történeteket dramatizáltak. Az ismeretanyagokat kooperatív technikákkal, csoportokban való feldolgozással sajátították el. Koszorút készítettek a programhoz. A tervezett programot szülői értekezleten is bemutattuk. Projektfalat alakítottunk ki az iskolában.

Az utazás:

1. nap 2019.05.27.

Fotódokumentáció:

Arad

Déva

Vajdahunyad

Aradon, a vesztőhelyen saját koszorút helyeztek el a gyerekek és rövid műsorral emlékeztek a szabadságharc kivégzett hős tábornokaira.

Déván gyalogosan mentünk fel és gyönyörködtünk a szép tájban. Fent a várban egy előre felkészült tanulói csoport ismertette a vár történelmi, irodalmi vonatkozásait, a hozzá kapcsolódó balladát (Kőmíves Kelemen).

Vajdahunyadon a várban a forráskúti csoport ismertette a vár történetét a Hunyadi családhoz fűződő legendákat. A várat csoportmunkában fedeztük fel megadott szempontok alapján (alaprajz, a vár helyiségei, azok funkciója). A rajz és történelem órán korábban megszerzett ismereteket rögzítettük a látottak és hallottak alapján.

Nagyenyedre este érkeztünk a szálláshelyünkre, birtokba vettük, és finom vacsorát fogyasztottunk el.

 Ezt követően sétáltunk a településen, melyben szállásadónk segített.  Nagyenyed nevezetességeinek és a történelmi, néprajzi emlékek megismerése Kónya Tibor lelkész magával ragadó vezetésével  (Bethlen Gábor Kollégium,  Református vártemplom) kellemes hangulatban telt.

2. nap 2019.05.28.

Fotódokumentáció:

Tordai Sóbánya

Kolozsvár

Tordai hasadék

A napot a sóbányászati múzeumban kezdtük. A bányát idegenvezető mutatta be. A szakértői magyarázat az ismeretek elmélyítését segítette. A bányászat története a technika tantárgy tantervi követelményei között is szerepel.

Kolozsvár: Kolozsvári sétánkat a Házsongárdi temetőben kezdtük, Dsida Jenő sírjánál megemlékezve itt nyugvó nagyjainkról. Elszavalta egy tanulónk Áprily Lajos: Tavasz a Házsongárdi temetőben című versét is.

Ezt követően Kolozsvár központjában megnéztük Mátyás király lovasszobrát és a Szent Mihály templomot. Mi is ámultunk a gótika remekén. Azután Mátyás szülőházánál elmesélték a mondát az igazságos királyról (Mátyás király és a kolozsvári bíró), felolvastuk a kapu mellett található tábla feliratát is.

Délután a Tordai hasadékban túráztunk. A helyhez fűződő Szent László legendát és a hely valóságos geológiai kialakulását a forráskúti tanulók ismertették a többiekkel. Sokat beszélgettünk séta közben, jót derültünk például az elásott gumicsizmán. A hidakon átkelve néhányan kevésbé voltak bátrak. A szakadékba zuhant Nagy László emléktáblájánál ismét felhívtuk a figyelmet a felelősségteljes viselkedésre, egymás testi épségének óvására.

3.nap 2018.05.29.

Fotódokumentáció:

Torockó – Székelykő

Torockószentgyörgy

Nagyenyed

Először a világörökségi védettségű falut tekintettük meg után túrát tettünk a fekvő óriáshoz, a Székelykőhöz, az időjárás miatt csak a „lábáig”. Közben megfigyeltük a növény- és állatvilágot és felhívtuk tanulóink figyelmét a  helyi természeti képződményekre, azok szépségére és megbecsülésére, megóvására. A Székelykő legendájának elmesélése a ruzsai csoport tolmácsolásában történt.

Torockószentgyörgy faluban, Brassai Sámuel, Erdély polihisztorának szülőházát jelző emléktáblánál emlékeztünk. A kijelölt csoport ismertette Brassai Sámuel életét, munkásságát. Innen a csepergélő eső ellenére a közeli várhoz is túrát tettünk.

Ezt követően délután visszautaztunk Nagyenyedre ahol szállásadónk segített a település megismerésében. Nagyenyed nevezetességeinek, történelmi, néprajzi emlékeinek megismerése Kónya Tibor lelkész magával ragadó vezetésével (Bethlen Gábor Kollégium, Református vártemplom) kellemes hangulatban telt.

4.nap 2019.05.30.

Fotódokumentáció:

Marosvásárhely

Segesvár

Héjjasfalva

Marosvásárhelyen a belvárosban sétáltunk a Rózsák terén, a rajz órán már tanult- különböző építészeti stílusokat megfigyeltük, jellegzetességeit bemutattuk, rögzítettük. Majd a Kultúrpalotát látogattuk meg, a kiállítások mellett a koncertterembe is ementünk. Ellátogattunk a két zseniális matematikus, Bolyai Farkas és fia János szobrához és a róluk elnevezett líceumhoz is.

Sétát tettünk Segesvár óvárosában, amely a világörökség része, megtekintettük az Óratornyot, Szent Miklós-templomot, felsétálunk a 172 fokos Diáklépcsőn. Az előzetesen az internetről összegyűjtött információkat a gyerekek megosztották a többiekkel az adott helyszíneken. Az ódon falak, az óratorony méltósága mintha mindannyiunkat visszarepített volna az időben.

 Egy kis időre valamennyien részeseivé váltunk az 1848-49-ben zajló eseményeknek. A következő március 15-i ünnepséghez már biztosan másként viszonyulunk, mint azok a társaink, akik nem jártak még ezen a helyszínen. Megkoszorúztuk Héjjasfalva közelében a Petőfi emlékhelyet, majd egy tanuló elszavalta Petőfi Egy gondolat bánt engemet című versét, amely mindannyiunkat meghatott és meghallgathattunk Petőfi eltűnésének körülményeiről egy kiselőadást is.

5.nap 2019.05.31.

Fotódokumentáció:

Körösfő

Bánffyhunyad

Királyhágó

Nagyszalonta

Körösfőn megnéztük a Református templomot és a kijelölt csoport beszámolt róla. A gyerekeknek jutott idő arra, hogy megcsodálják és vásároljanak erdélyi kézműves alkotásokat is.

Bánffyhunyadon a cifra palotákat a buszból tekintettük meg. Létrejöttükről a kijelölt csoport mesélt.

 A ruzsai csoport ismertette a Királyhágó történetét és valós kialakulásának rejtelmeit is megosztották velünk. A gyerekek gyönyörködtek a szép tájban, amelyet fotókkal is megörökítettek.

Nagyszalontán leparkoltunk a Csonka-toronynál, majd elsétáltunk az Arany János Emlékmúzeumhoz. Felelevenítettük az otthon már elolvasott Móra elbeszéléseket (Szalonta falai; A szalontai kovács).  Volt akiben most tudatosult, mit jelent a címekben szereplő “szalonta”. Arany János kötődését Nagyszalontához tanulói kiselőadásban dolgoztuk fel. Totó segítette az elhangzottak rögzítését (páros munka). Megtekintettük a toronyban lévő interaktív Arany János kiállítást, majd a buszra szállva elbúcsúztunk Erdélytől és hazafelé vettük az irányt!

Értékelő óra 2019.06.06.

Fotódokumentáció:

Értékelő óra

Az értékelő óra játékos, csoportos vetélkedő és prezentációk (fényképek, videók felhasználásával) keretében a meglátogatott helyek felidézésével, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek rendszerezésével telt. Az értékelés a tanári és a tanulói tapasztalatok, munkalapok alapján történt.

Fakultatív program: Projektnap 2019.06.04.

Fotódokumentáció:

Projektnap

A fakultatívan vállalt témanapot június 4-én, a nemzeti összetartozás napján tartottuk, ennek nem csak a kiránduláson résztvevő gyerekek, hanem az egész diákság részese volt. Célunk volt, hogy a gyerekek mellett a szülők , pedagógusok is ízelítőt kapjanak az átélt eseményekből. Délelőtt a tanítási órákon Erdély volt a téma. Ezt követte a történtek áttekintése, az élmények ismertetése fogalmazások, mesék, versek és prezentációk segítségével. Az iskola aulájában online fotókiállítás tekinthettek meg az érdeklődők. A napot egy vetélkedő zárta, melyben az utazáson részt vett és az itthon maradt gyerekek vegyes csapatokat alkotva játékos feladatokon (történelmi, művészettörténeti totó, irodalmi kvíz, szituációs játék stb.) keresztül adtak számot Erdéllyel és az ott élőkkel kapcsolatos ismereteikről.

Sajtómegjelenés

Videódokumentáció