A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a alapján a következőket tesszük közzé.

Általános adatok

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A Fenntartói szakmai ellenőrzés időpontja 2020. július 2.     

5. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 

A 2022. május 5-i intézményvezetői pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

Sápi Zoltán – vezetői tanfelügyelet 2022

Geráné Kullai Melinda – vezetői felügyelet 2023

Hódiné Vass Magdolna – vezetői tanfelügyelet 2023

ÜFCSKÁI és AMI Forráskút intézményi tanfelügyelet 2023

Csólyospálosi Tagintézmény intézményi tanfelügyelet 2023

Fontos Sándor Tagintézmény intézményi tanfelügyelet 2023

Fontos Sándor Tagintézmény AMI intézményi tanfelügyelet 2023

7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 2022-2009

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

13. A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Speciális közzétételi lista